ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΜη κατηγοριοποιημένοΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Νοεμβρίου 20170

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει τη διαδικασία για την επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Το ντάμπινγκ συμβαίνει όταν μια εταιρεία πουλάει ένα προϊόν σε χαμηλότερη τιμή στην εξωτερική αγορά σε σύγκριση με την τιμή που το πουλάει στην οικεία της εσωτερική αγορά. Για τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού στο θέμα της πώλησης του ίδιου προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από παραγωγούς της ΕΕ, η ΕΕ δύναται να επιβάλλει μέτρα αντιντάμπινγκ σε τέτοιου είδους εισαγωγές.
 • Τα μέτρα αντιντάμπινγκ επιβάλλονται όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • οι εισαγωγές πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
  • πρέπει να υφίσταται υλική ζημία* σε βιομηχανία της ΕΕ που παράγει ομοειδές προϊόν*
  • πρέπει να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της υλικής ζημίας
  • το μέτρο αντιντάμπινγκ δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του συμφέροντος της ΕΕ.
 • Σε περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τα μέτρα αντιντάμπινγκ επιβάλλονται στις εισαγωγές του σχετικού προϊόντος στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα συγκεκριμένα μέτρα επιβάλλονται γενικά σε μορφή αναλογικού φόρου, δηλαδή ένα ποσοστό της αξίας εισαγωγής του σχετικού προϊόντος. Μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή ειδικών δασμών, δηλαδή μια σταθερή τιμή για ορισμένη ποσότητα αγαθών, π.χ. 100 ευρώ ανά τόνο προϊόντος, ή τη μορφή ανάληψης υποχρεώσεων ως προς τις τιμές. Η ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τις τιμές αποτελεί δέσμευση εκ μέρους ενός εξαγωγέα για σεβασμό των ελάχιστων τιμών εισαγωγής.
 • Οι δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα στην ΕΕ και εισπράττονται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των σχετικών χωρών της ΕΕ.
 • Τα μέτρα επιβάλλονται συνήθως για 5 έτη. Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ μπορεί να επανεξεταστούν (ενδιάμεση επανεξέταση) υπό ορισμένες συνθήκες. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω επανεξέτασης περιορίζεται συνήθως σε ένα ή ποικίλα στοιχεία των αρχικών μέτρων, π.χ. το επίπεδο ντάμπινγκ ή/και ζημίας, το πεδίο κάλυψης του προϊόντος, τη μορφή των μέτρων.
 • Τα μέτρα παύουν να ισχύουν μετά από 5 έτη από την επιβολή τους, εκτός εάν μια επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, σε περίπτωση λήξης των μέτρων, η υλική ζημία ενδέχεται να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί.
 • Οι εισαγωγείς δύνανται να αιτηθούν ολική ή μερική επιστροφή των καταβληθέντων δασμών εφόσον μπορέσουν να αποδείξουν ότι το περιθώριο ντάμπινγκ*, βάσει του οποίου καταβλήθηκαν οι δασμοί, έχει εξαλειφθεί ή μειωθεί.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 αποτελεί την κωδικοποιημένη έκδοση της αρχικής νομικής πράξης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009], και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της. Εφαρμόζεται από τις 20 Ιουλίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υλική ζημιά: ουσιαστική ζημία σε μια βιομηχανία της ΕΕ, π.χ. απώλεια μεριδίου της αγοράς, μειωμένα επίπεδα τιμών ή/και μειωμένη κερδοφορία η οποία έχει προκληθεί από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

Ομοειδές προϊόν: ένα προϊόν που είναι πανομοιότυπο ή προσομοιάζει στενά στο υπό εξέταση προϊόν.

Περιθώριο ντάμπινγκ: η διαφορά μεταξύ της τιμής που χρεώνει ένας εξαγωγέας για ένα προϊόν στην εσωτερική αγορά του (κανονική τιμή) και της τιμής που χρεώνει ο ίδιος εξαγωγέας για το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά της ΕΕ (τιμή εξαγωγής).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21–54)

Πηγή:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: