The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllBankingbusiness lawcompany lawConstitutional Lawconsumer protectionCriminal LawEuropean LawFamily LawGreek Legal NewsHuman RightsIntellectual PropertyInternational LawLabour LawMerge & AcquisitionsPatentsProfessional ConductTaxesΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕργατικό Δίκαιο & Εργατική ΝομοθεσίαΕταιρικό ΔίκαιοΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜη κατηγοριοποιημένοΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2016/09/Board-of-Directors-Short-e1475134283172.jpg

Η Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας υπό το νέο πρίσμα του ν. 4548/2018** Ιωάννης Αθηναίος – Πιέρρος Δικηγόρος, LLM,DPO   1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της αε αποτελεί το υποχρεωτικό και ειδικό εκείνο όργανο της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επιμελή άσκηση της εταιρικής διοίκησης, τη διαχείριση της περιουσίας της,...

PIERROU_04F_co

Εφαρμοστέο δίκαιο ανώνυμης εταιρείας. Εξαιρετικό δίκαιο ναυτιλιακών εταιρειών. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή μετοχών και εταιρικών συμμετοχών. Εννοιολογικά στοιχεία αφανούς εταιρείας. Συγκριτικό δίκαιο (παρατ. Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος, ΥπΔΝ Δ.Π.Θ.), ΕΕμπΔ2021,341επ. Sakkoulas-Online.gr – Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2 (2021), 341 ΤρΕφΠειρ 420/2020 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών), παρατ. Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Δ.Π.Θ.

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0830-1280x720.jpeg

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού...

ΔΕΔ Α 559/2020 Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δε συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, αποτελούν αντικείμενο φορολογίας Καλλιθέα, 13/03/2020Αριθμός απόφασης: 559   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:  Α6 ΕπανεξέτασηςΤαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 2131604529Φαξ: 2131604567 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: 1....

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕταιρικό ΔίκαιοΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
" subheadline="<span class="btArticleDate">2 Δεκεμβρίου 2020</span><a href="https://pierrouattorneys.eu/%ce%bc%ce%b5%cf%86%ce%b8%ce%b5%cf%83-163-2020-%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="https://pierrouattorneys.eu/%ce%bc%ce%b5%cf%86%ce%b8%ce%b5%cf%83-163-2020-%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/" target="_self" html_tag="h2" size="normal" dash="gray" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position=""]

ΕΠΕ. Προσωρινή διοίκηση προς το σκοπό διεξαγωγής της δίκης προς λύση της εταιρίας. Ανάκληση διαχειριστών. Προϋποθέσεις επί διορισμού τους για ορισμένο χρόνο. Σπουδαίος λόγος. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Δυνατή όχι μόνο επί έλλειψης διαχειριστών αλλά και όταν υπάρχουν μεν, αλλά συντρέχει περίπτωση αδυναμίας, νομικής ή πραγματικής, για την άσκηση των καθηκόντων τους. Προϋποθέσεις νόμιμης εκπροσώπησης εταιρίας. Διάδικος, όμως, στις δίκες που αφορούν στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις, που παράγονται από τη δράση της εταιρίας αυτής, είναι η ίδια η εταιρία. Έννομο συμφέρον των αιτούντων, εκπροσωπούντων πλέον του 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, για υποβολή αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης προς διεξαγωγή της δίκης για λύση της εταιρίας.

Έγκυρη προφορική σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης οφειλής υπολοίπου πωλήσεως. Αναδοχή της οφειλής εκ μέρους του εναγομένου λόγω Η βάση επιβολής του ΦΠΑ συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής που επέρχεται έπειτα από την πραγματοποίηση...

Ο αιτών δανειολήπτης, το ατομικό μηνιαίο εισόδημα του οποίου δεν υπερβαίνει το 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που θα ελάμβαναν οι πιστώτριές του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι τα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, ποσού 38.839,88 ευρώ αφαιρουμένων...

Στα πρακτικά της ΓΣ της ανώνυμης εταιρείας, καταχωρίζονται α) ο πίνακας των μετόχων που παρίστανται στην γενική συνέλευση, καθώς και των τυχόν πληρεξουσίων τους, β) οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση, με μνεία του τρόπου λήψεώς τους και γ) οι γνώμες και επομένως και αιτήσεις και ερωτήσεις των μετόχων που ζήτησαν την καταχώρησή...

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Η τεχνητή διαμόρφωση της τιμής κλεισίματος ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, μέσω συναλλαγών ή εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών, ακόμη και όταν έχει ως αποτέλεσμα μη σημαντική αύξηση ή μείωση ή απλώς σταθεροποίηση της τιμής του, δύναται να οδηγήσει σε παραπλάνηση των ενεργούντων βάσει της τιμής κλεισίματος επενδυτών, υπό την έννοια ότι είναι ικανή...

Στις 25 Μαρτίου 2020, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δημοσίευσε τις νέες ρήτρες ανωτέρας βίας και ρήτρες περί απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών (ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020 – March 2020). Οι ρήτρες ανωτέρας βίας και απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών των κανόνων του ICC 2020 επικαιροποιούν την έκδοση του 2003, προσφέροντας μια απλούστερη παρουσίαση...

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8
info@pierrouattorneys.eu

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!