Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχουμε όλο το υλικό («το Περιεχόμενο») το οποίο δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και δύνανται ανά διαστήματα να τροποποιούνται.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να συμμορφωθείτε με το σύνολο αυτών όπως περιγράφονται κατωτέρω, παρακαλείστε άμεσα να απόσχετε από οποιαδήποτε χρήση ή προσπάθεια χρήσης της ιστοσελίδας μας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα περιέχει γενικές νομικές πληροφορίες βάσει του ελληνικού δικαίου και πληροφορίες σχετικά με τις νομικές μας υπηρεσίες. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί από το γραφείο μας Ε αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής νομική συμβουλή.

Οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στη δημιουργία, και η λήψη τους δεν συνιστά σχέση δικηγόρου-πελάτη. Οι χρήστες του διαδικτύου και οι online αναγνώστες μας οφείλουν να μην ενεργούν επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς να αναζητούν εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Οι συμβουλές μας παρέχονται βάσει του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Το Περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις.

Το περιεχόμενο και η ερμηνεία του νόμου που περιλαμβάνονται εδώ υπόκειται σε επαλήθευση.

Αποποιούμαστε κάθε και οποιουδήποτε τύπου ευθύνη σχετικά με ενέργειες που αναλαμβάνονται ή δεν αναλαμβάνονται βάσει οποιουδήποτε ή όλου του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχεται ή προκύπτει από την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αυτής ανήκει αποκλειστικά στους εταίρους της ομάδας μας. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή και διανομή του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων μας χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε τη χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ούτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο κατά τρόπον τέτοιον, ο οποίος θα έπληττε το κύρος του γραφείου μας και των συνεργατών μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Είναι δυνατή η ύπαρξη συνδέσμων οι οποίοι διευκολύνουν τη μετάβασή σας σε ιστοσελίδες τρίτων ή οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Οι ιστοσελίδες τρίτων για τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτές.

Η ύπαρξη συνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων δεν συνιστά έγκριση από το γραφείο μας των ιστοσελίδων αυτών ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε ιστοσελίδα οποιουδήποτε τρίτου. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους ελληνικούς εφαρμοστέους νόμους και κανόνες. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας παρέχει διευκρινίσεις για τον σκοπό συλλογής από εμάς ορισμένων προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο προστασίας από εμάς των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας. Το γραφείο μας ή οι εκπρόσωποί του συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, και δεν διαβιβάζονται σε άλλον φορέα, πλην αν άλλως απαιτείται κατά νόμο. Δεν πωλούμε, νοικιάζουμε, διανέμουμε ούτε καθιστούμε προσωπικά δεδομένα εμπορικώς διαθέσιμα σε οποιονδήποτε τρίτον.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Για να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο της συνεργασίας μας, ζητάμε από εσάς, -στη σχετική σελίδα-, προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, το οποία δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα. Παρακαλούμε ομοίως να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητα δεδομένα στο βιογραφικό σημείωμα που θα μας αποστείλετε.

COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies». Τα αρχεία cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να αποσταλούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί στην περίπτωση αυτή να τα αποθηκεύσει στο σύστημά σας βάσει των προτιμήσεων που έχετε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα αρχεία cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τύπου προγράμματος περιήγησης (browser), και της διεύθυνσης IP (Internet Protocol) σας. Το γραφείο/ ομάδαχρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας της, ελέγχου των επισκέψεων των σελίδων της καθώς και της διάρκειας πλοήγησης σε κάθε σελίδα, προκειμένου να βελτιώνει την Ιστοσελίδα, να διαφημίζει τις υπηρεσίες της και να διενεργεί ανώνυμες στατιστικές. Η χρήση των πληροφοριών αυτών δεν γίνεται με σκοπό την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται από το γραφείο/ ομάδα μέσω της Google Analytics σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή. Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα αρχείο cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε για την αποδοχή του ή μη. Επιπρόσθετα, έχετε επιλογή αποκλεισμού όλων των cookies. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση άρνησης ή άλλου τρόπου αποκλεισμού των cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο προστασίας δεδομένων οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή και επίκαιρα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μας ενημερώνετε σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας. Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλείστε να μας αποστείλετε σχετικό email στη διεύθυνση: info@pierrouattorneys.eu

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους ελληνικούς εφαρμοστέους νόμους και κανόνες. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας παρέχει διευκρινίσεις για τον σκοπό συλλογής από εμάς ορισμένων προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο προστασίας από εμάς των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας. To γραφείο μας ή οι εκπρόσωποί του συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, και δεν διαβιβάζονται σε άλλον φορέα, πλην αν άλλως απαιτείται κατά νόμο. Δεν πωλούμε, νοικιάζουμε, διανέμουμε ούτε καθιστούμε προσωπικά δεδομένα εμπορικώς διαθέσιμα σε οποιονδήποτε τρίτον.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

Για την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών του Newsletter μας θα ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο e-mail που θα λάβετε. Το Newsletter μας διανέμεται από την εταιρεία Mailchimp, η οποία αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτοματοποιημένης εμπορικής επικοινωνίας. Με την παραλαβή του Newsletter, θα έχετε τη δυνατότητα αυτόματης κατάργησης της εγγραφής (unsubscribe). Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η απάντησή σας σε μια no reply επικοινωνία ή η αποστολή από εσάς με άλλον τρόπο κάποιου μηνύματος δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη μαζί μας. Μη μας αποστέλλετε οποιαδήποτε πληροφορία την οποία εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος θεωρεί εμπιστευτική ή απόρρητη, παρά μόνο εφόσον έχουμε προηγουμένως συμφωνήσει να αναλάβουμε την υπόθεση ως δικηγόροι σας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ / ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Για να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο πρόσληψης, ζητάμε από εσάς, -στη σχετική σελίδα-, προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, το οποία δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα. Παρακαλούμε ομοίως να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητα δεδομένα στο βιογραφικό σημείωμα που θα μας αποστείλετε.

COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies». Τα αρχεία cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να αποσταλούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί στην περίπτωση αυτή να τα αποθηκεύσει στο σύστημά σας βάσει των προτιμήσεων που έχετε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα αρχεία cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τύπου προγράμματος περιήγησης (browser), και της διεύθυνσης IP (Internet Protocol) σας. To γραφείο μας χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας της, ελέγχου των επισκέψεων των σελίδων της καθώς και της διάρκειας πλοήγησης σε κάθε σελίδα, προκειμένου να βελτιώνει την Ιστοσελίδα, να διαφημίζει τις υπηρεσίες της και να διενεργεί ανώνυμες στατιστικές. Η χρήση των πληροφοριών αυτών δεν γίνεται με σκοπό την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται από το γραφείο μας μέσω της Google Analytics σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή. Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα αρχείο cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε για την αποδοχή του ή μη. Επιπρόσθετα, έχετε επιλογή αποκλεισμού όλων των cookies. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση άρνησης ή άλλου τρόπου αποκλεισμού των cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο προστασίας δεδομένων οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή και επίκαιρα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μας ενημερώνετε σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας. Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλείστε να μας αποστείλετε σχετικό email στη διεύθυνση: info@pierrouattorneys.eu

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: