ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΙΣΘΩΣΕΙΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

6 Σεπτεμβρίου 20160

astikoΜε πρόσφατη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία εκμισθώσεων ακινήτων, επιτρέπεται πλέον η εκμίσθωση και ιδιωτικών κατοικιών για χρήση από επισκέπτες της χώρας μας, όπως γίνεται τελευταία παγκοσμίως. Το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, και ιδιαίτερα όσους διαθέτουν κατοικίες σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, απασχολεί όμως και όσους ενοίκους πολυκατοικιών θίγονται από τέτοιες μισθώσεις εκ μέρους συνιδιοκτητών τους.

Για το θέμα αυτό υπάρχει εντονότατη κινητικότητα, και πρόκειται σύντομα να δοθεί νομοθετική λύση που θα επιτρέπει τις μισθώσεις αυτές υπό συγκεκριμένες φορολογικές και άλλες προυποθέσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΟΙΩΝ

 Οπως προβλέπουν και οι οικοδομικές τους άδειες, οι κανονισμοί πολυκατοικιών προβλέπουν ότι τα διαμερίσματα προορίζονται για τη χρήση τους ως κατοικίες. Δεν υπάρχουν ωστόσο κανονισμοί πολυκατοικιών που να απαγορεύουν τη βραχυχρόνια (προσωρινή) διαμονή ατόμων σ΄αυτές, ούτε εμπίπτουν στην απαγόρευση χρήσης τους ως ξενοδοχείο κλπ. Αν όμως η χρήση που γίνεται από τα άτομα που διαμένουν περιστασιακά προκαλεί διαπιστωμένα έντονους θορύβους, δυσοσμίες και γενικά διαρκή ενόχληση των λοιπών ενοίκων, ή όταν από συγκεκριμένα περιστατικά αποδεικνύεται ότι απειλείται η ασφάλειά τους από τη συμπεριφορά των διαφόρων περιστασιακών ενοίκων, τότε μπορεί να έχουν εφαρμογή οι σχετικές απαγορευτικές διατάξεις των κτιριακών κανονισμών και οι λοιπές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την τήρηση των κανόνων της κοινής ησυχίας και ειρήνης αλλά και της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας και υγιεινής των ενοίκων.

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ.  Η κατώτερη επιτρεπτή διάρκεια μίσθωσης κατοικίας ήταν τρίμηνη (όσο δηλαδή μιά ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδος), μέχρι το 2014 οπότε μειώθηκε σε 30 ημέρες. Συγκεκριμένα με την περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΔ1 του ν. 4254/2014 που τροποποίησε την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, ορίστηκε ότι  “Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα”. Ομως με την παραγρ. 4, της υποπαραγράφου Α.3, Άρθρου  2 του Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015, σελ. 935) η παραπάνω διάταξη καταργήθηκε με ισχύ από 01/11/2015.

Από την παραπάνω διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι είναι πλέον δυνατή η εκμίσθωση οποιουδήποτε είδους κατοικίας ή διαμερίσματος  σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα προς οποιονδήποτε τρίτο, Ελληνα ή αλλοδαπό, ως προσωρινή διαμονή του ή για παραθεριστικούς σκοπούς.  Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν χρειάζεται να εξασφαλίσει το ειδικό σήμα του ΕΟΤ (που απαιτείται στην περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων  όπως αυτά ορίζονται παρακάτω και είναι οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα), ούτε να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία ως επαγγελματίας που ασχολείται με τον τουρισμό. Εχει όμως υποχρέωση να δηλώσει την μισθωτική συμφωνία στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης της ΓΓΠΣ (taxisnet) όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη περίπτωση μίσθωσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, με τα πλήρη στοιχεία και το ΑΦΜ του μισθωτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ειδικότερα αναφορικά με την φορολόγηση των εισοδημάτων από τις βραχυχρόνιες τουριστικές μίσθωσεις και σύμφωνα με πρόσφατη επ’αυτού του θέματος απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε πρόσφατη βουλευτική ερώτηση, προκύπτει ότι:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

  1. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ίδιου νόμου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότηταθεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
  2. Επίσης στην παράγραφο 1 της ΠΟΛ 1069/23-03-2015 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την είσπραξη του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες στο μισθωτη (π.χ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, όσοι εκμισθώνουν την ακίνητη περιουσία τους σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από την διάρκεια της μίσθωσης, αποκτούν φορολογητέο εισόδημα κατά περίπτωση, είτε από ακίνητα είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα
  4. Τέλος αν  ο μισθωτής είναι αλλοδαπόςκαι μισθώσει το ακίνητο έως το πολύ τρείς μήνες μέσα στο ίδιο έτος, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και αναγραφής του ΑΦΜ του μισθωτή, παρά μόνον του αριθμού διαβατηρίου του, της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του και της χώρας προέλευσής του.”

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1230/2015 “Αναφορικά με την εκμίσθωση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών ή επαύλεων), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα με διάρκεια μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης. Επίσης, δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή σε περιπτώσεις εξάμηνης μίσθωσης σε αλλοδαπούς φοιτητές με το πρόγραμμα ERASMUS, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1030/23.1.2015 εγκύκλιο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μίσθωσης απαιτείται η καταχώρηση του ΑΦΜ του μισθωτή¨.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΗΜΑ ΕΟΤ). Παράγραφος 2 άρθρου 1 ν. 4276/2014.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ. 

Ειδική κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων αποτελούν οι “τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις”. Ως τέτοιες ορίζονται σύμφωνα με την παρ 2 άρθρου 1 ν. 4276/2014 και την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4254/2014 “οι μονοκατοικίες εμβαδού τουλάχιστον 80 τ.μ. οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, χωρίς παροχή υπηρεσιών”. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ 2 άρθρου 1 ν. 4276/2014 ως τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 όπως αναφέρουμε και παραπάνω για τις τουριστικές επιλωμένες επαύλεις.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ –ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, σύμφωνα με την διάταξη της παρ 2 άρθρου 1 ν. 4276/2014   ορίζονται εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό. Με την υπ’αριθμ. 21185/ΦΕΚ Β 2840/22.10.2014 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων τα οποία και κατατάσονται σε κατηγορίες με το σύστημα των “κλειδιών”.

Πηγή: ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε σχετικά και ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: