The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllBankingbusiness lawcompany lawConstitutional Lawconsumer protectionCriminal LawEuropean LawFamily LawGreek Legal NewsHuman RightsIntellectual PropertyInternational LawLabour LawMerge & AcquisitionsPatentsProfessional ConductTaxesUncategorizedΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕργατικό Δίκαιο & Εργατική ΝομοθεσίαΕταιρικό ΔίκαιοΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜη κατηγοριοποιημένοΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρειος Πάγος 1869/2022 (Τμήμα Α1’ Πολιτικό) – ΕΕμΠΔ 1/2023: Σχόλιο Ι. Αθηναίος Πιέρρος, σ. 63-78

Δημοσίευση σε ΕΕμΠΔ 1/2023: Σχόλιο Ι. Αθηναίος Πιέρρος, σ. 63-78   Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτης – Εισηγήτρια: Ευδοξία Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη Αρεοπαγίτες: Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, Χρηστός Κατιάνης, Ασημίνα Υφαντή και Κανέλλα Τζαβέλλα – Δημαρά. Δικηγόροι: Ειρήνη Σπεντζοπούλου, Γεώργιος Κοπακάκης, Φώτιος Παπαχρήστου, Ιωάννης Δεληκοστόπουλος Διαχείριση ομόρρυθμης εταιρείας και νομική θέση των διαχειριστών ομόρρυθμης εταιρείας (δικαιώματα –  υποχρεώσεις...

Αγοραπωλησία και μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένης Ανώνυμης Εταιρείας δυνάμει συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών συνοδευόμενο από Εξωεταιρική Συμφωνία μεταξύ παλαιών μετόχων και μελλοντικών μετόχων/επενδυτών με σκοπό τη χάραξη εταιρικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τον επηρεασμό και την έμμεση εξωκαταστατική επέμβαση στην εταιρική ζωή. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Λήψη Αποφάσεων. Ισχύς Ρητρών που παρέχουν στη μετοχική μειοψηφία δικαιώματα σύνθεσης...

ΤρΕφΑθ 1927/2021 – Ανώνυμη εταιρεία – Υποκρυπτόμενη σύμβαση δωρεάς – Αγορά ακινήτων από την εταιρία και πώληση μετοχών στην μοναδική τότε μέτοχο αυτής – Υποκρυπτόμενη σύμβαση δωρεάς

Πηγή: ΔΕΕ, 2021, σελ. 1250επ.   ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ. Απαγορευμένες συμβάσεις δανείων ανώνυμης εταιρίας με μέλη ΔΣ και συγγενείς αυτών. Μη εφαρμοστέα η διάταξη στις μονοπρόσωπες εταιρίες. Χρηματοδότηση εταιρίας από τον ιδρυτή της με σκοπό την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Αγορά ακινήτων από την εταιρία και πώληση μετοχών στην μοναδική τότε μέτοχο αυτής σύζυγο του ενάγοντος....

PIERROU_04F_co

Εφαρμοστέο δίκαιο ανώνυμης εταιρείας. Εξαιρετικό δίκαιο ναυτιλιακών εταιρειών. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή μετοχών και εταιρικών συμμετοχών. Εννοιολογικά στοιχεία αφανούς εταιρείας. Συγκριτικό δίκαιο (παρατ. Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος, ΥπΔΝ Δ.Π.Θ.), ΕΕμπΔ2021,341επ. Sakkoulas-Online.gr – Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2 (2021), 341 ΤρΕφΠειρ 420/2020 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών), παρατ. Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Δ.Π.Θ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕταιρικό ΔίκαιοΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
" subheadline="<span class="btArticleDate">2 Δεκεμβρίου 2020</span><a href="https://pierrouattorneys.eu/%ce%bc%ce%b5%cf%86%ce%b8%ce%b5%cf%83-163-2020-%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="https://pierrouattorneys.eu/%ce%bc%ce%b5%cf%86%ce%b8%ce%b5%cf%83-163-2020-%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/" target="_self" html_tag="h2" size="normal" dash="gray" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="" ignore_fe_editor="true"]

ΕΠΕ. Προσωρινή διοίκηση προς το σκοπό διεξαγωγής της δίκης προς λύση της εταιρίας. Ανάκληση διαχειριστών. Προϋποθέσεις επί διορισμού τους για ορισμένο χρόνο. Σπουδαίος λόγος. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Δυνατή όχι μόνο επί έλλειψης διαχειριστών αλλά και όταν υπάρχουν μεν, αλλά συντρέχει περίπτωση αδυναμίας, νομικής ή πραγματικής, για την άσκηση των καθηκόντων τους. Προϋποθέσεις νόμιμης εκπροσώπησης εταιρίας. Διάδικος, όμως, στις δίκες που αφορούν στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις, που παράγονται από τη δράση της εταιρίας αυτής, είναι η ίδια η εταιρία. Έννομο συμφέρον των αιτούντων, εκπροσωπούντων πλέον του 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, για υποβολή αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης προς διεξαγωγή της δίκης για λύση της εταιρίας.

Στα πρακτικά της ΓΣ της ανώνυμης εταιρείας, καταχωρίζονται α) ο πίνακας των μετόχων που παρίστανται στην γενική συνέλευση, καθώς και των τυχόν πληρεξουσίων τους, β) οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση, με μνεία του τρόπου λήψεώς τους και γ) οι γνώμες και επομένως και αιτήσεις και ερωτήσεις των μετόχων που ζήτησαν την καταχώρησή...

Ο Έλληνας νομοθέτης είναι εν γένει επιφυλακτικός ως προς τις συγκρούσεις συμφερόντων στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας καθώς συνδέει αυτές με την απώλεια της «ανεξαρτησίας» και της ελεύθερης κρίσεως που οφείλει να επιδεικνύει το μέλος της διοίκησης κατά την επιμέλεια των εταιρικών υποθέσεων. Για το λόγο αυτό, το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας προβλέπει πλείονες μηχανισμούς για την πρόληψη, διαχείριση και διευθέτηση τέτοιων συγκρούσεων. Η παρούσα μελέτη αναλύει επιλεκτικώς ορισμένους από τους βασικούς αυτούς μηχανισμούς, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την εισαγωγή του Ν 4548/2018 και τα τυχόν ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αναγνωριστική αγωγή άρσης νομικής αυτοτέλειας ανώνυμης εταιρείας και καταψήφισης των χρεών της σε κατά των κληρονόμων του βασικού μετόχου της. Νομική προσωπικότητα νομικού προσώπου κα βασικά στοιχεία αυτής όπως η περιουσιακή αυτοτέλεια και η χωριστή ευθύνη αυτού έναντι των μελών του. Άρση νομικής αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Δεν συνιστά κατάχρηση αυτής η συγκέντρωση...

Ο Ν 4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)* Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Η κατάσταση του δικαίου των μετασχηματισμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ικανοποιητική, οι ρυθμίσεις είναι κατακερματισμένες σε ένα ευρύ φάσμα νομοθετημάτων και υποφέρουν από ελλείψεις, συγκρούσεις και ασάφειες. Ο Ν 4601/2019 που θα ισχύσει από 15.4.2019 στοχεύει στη δημιουργία ενός συμπαγούς και...

Ο Ν 4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)* Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Η κατάσταση του δικαίου των μετασχηματισμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ικανοποιητική, οι ρυθμίσεις είναι κατακερματισμένες σε ένα ευρύ φάσμα νομοθετημάτων και υποφέρουν από ελλείψεις, συγκρούσεις και ασάφειες. Ο Ν 4601/2019 που θα ισχύσει από 15.4.2019 στοχεύει στη δημιουργία ενός συμπαγούς και...

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!