ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠρόστιμα σε δύο τράπεζες και μια εταιρία για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών

8 Νοεμβρίου 20160

Build bank

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της Κύπρου επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Συνοπτικά οι αποφάσεις:

-Επιβολή διοικητικού προστίμου €250.000 στην Alpha Bank Cyprus Ltd για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προς καταναλωτές.

-Απόφαση εναντίον της Bank of Cyprus Ltd για ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών ρητρών σε συμβάσεις στεγαστικού δανείου με καταναλωτές.

-Επιβολή διοικητικού προστίμου €60.000 στην Aelius Developers Ltd για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προς καταναλωτές.

Ειδικότερα:
-Επιβολή διοικητικού προστίμου €250.000 στην Alpha Bank Cyprus Ltd:
Πρόκειται για αυτεπάγγελτη έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με πρακτικές της τράπεζας σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές. Από την έρευνα η Υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου, οι οποίες συνίστανται στις ακόλουθες πρακτικές:

Παράλειψη ενημέρωσης ή ελλιπής ενημέρωση καταναλωτών που λαμβάνουν δάνεια σε ξένο νόμισμα για τους κινδύνους τέτοιων δανείων,

Ασάφεια συμβατικών όρων σχετικά με την εκταμίευση του δανείου, τις επιβαρύνσεις του δανειολήπτη και τη μεταβολή αυτών, την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, την επιβάρυνση του καταναλωτή με χρεώσεις, έξοδα και δαπάνες,

Εφαρμογή χρεώσεων για ενημέρωση καταναλωτών ύψους 5€ ανά e-mail και 50€ ανά ταχυδρομική επιστολή,

Συμπερίληψη δήλωσης στις καταστάσεις λογαριασμού που αποστέλλονται στους καταναλωτές ότι τεκμαίρεται η ορθότητα των χρεώσεων του λογαριασμού, σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν τις αμφισβητήσει εντός 14 ημερών από τη λήψη τους,

Χρήση συμβατικού όρου με τον οποίο ο καταναλωτής φέρεται να βεβαιώνει ότι η δανειακή σύμβαση είναι απολύτως σύννομη,

Χρήση συμβατικού όρου με τον οποίο ορίζονται ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών τα δικαστήρια της Κύπρου, στις περιπτώσεις που η δανειακή σύμβαση έχει συναφθεί με κατοίκους κρατών-μελών της ΕΕ, πλην της Δανίας.

Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία:

επέβαλε στην Alpha Bank Cyprus Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €250.000, και

διέταξε την τράπεζα να τερματίσει τις παραβάσεις που συνεχίζονται και να αποφύγει την επανάληψή τους στο μέλλον.

-Απόφαση εναντίον της Bank of Cyprus Ltd για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες

περισσότερα

Δείτε τις αποφάσεις εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: