ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΚΑΤΕΥΘΥΝΤHΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜEΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1 Σεπτεμβρίου 20160

CrFyCltWcAA9y66O Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) δημοσίευσε χθες τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) σχετικά με την εφαρμογή της νέας αρχής της ουδετερότητας στο διαδίκτυο.

Οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή χαρακτηρίζουν την έκδοση των κατευθυντήριων αυτών γραμμών ως μία μεγάλη νίκη για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς η ερμηνεία τους φαίνεται να αντιμετωπίζει τους περισσότερους από τους κινδύνους και τα κενά που υπήρχαν στα σχετικά κείμενα της κοινοτικής νομοθεσίας για την ουδετερότητα στο διαδίκτυο.

H υποχρέωση για τη δημιουργία των κατευθυντηρίων πηγάζει από το άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν οδηγίες στις ΕΡΑ για τα ζητήματα που οφείλουν να λάβουν υπόψη κατά την εφαρμογή των κανόνων και την αξιολόγηση επιμέρους υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, οι ΕΡΑ υποχρεούνται να παρακολουθούν στενά και να διασφαλίζουν την συμμόρφωση με τους κανόνες για τη διασφάλιση της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης της κυκλοφορίας στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και τα σχετικά δικαιώματα των τελικών χρηστών, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του άνω κανονισμού.

Το τελικό κείμενο προέκυψε έπειτα από συναντήσεις με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους φορείς το Δεκέμβριο του 2015, ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκούς, νομικούς και εμπειρογνώμονες και μια δημόσια διαβούλευση έξι εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν 481.547 προτάσεις!

Αξιολογώντας αυτές τις προτάσεις o BEREC κατέληξε στην τροποποίηση περίπου ενός τετάρτου των παραγράφων του τελικού κειμένου.

Παράλληλα, όσες από αυτές τις προτάσεις δεν ήταν εμπιστευτικές, θα δημοσιευθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ μαζί με τις κατευθυντήριες δημοσιεύθηκε και μια συνοδευτική έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι βασικές προτάσεις από τη δημόσια διαβούλευση και ο τρόπος με τον οποίο αυτές ελήφθησαν υπόψη.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Όπως επισημαίνει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή στην Ελλάδα, ήτοι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι κατευθυντήριες γραμμές οδηγούν στην ανάληψη αυξημένων υποχρεώσεων με σκοπό την ισότιμη διαχείριση από τους παρόχους του συνόλου της κίνησης στο Διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις ή χρεώσεις ανάλογα με το χρήστη, το περιεχόμενο, το διαδικτυακό τόπο, την πλατφόρμα, την εφαρμογή, τον τύπο εξοπλισμού ή τον τρόπο επικοινωνίας.

Ειδικότερα θέματα αφορούν την ελεύθερη πρόσβαση των τελικών χρηστών σε εφαρμογές και υπηρεσίες, την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κίνησης βασισμένων σε αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια, τον έλεγχο εμπορικών πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε εφαρμογές και υπηρεσίες, το δικαίωμα αποζημίωσης σε συνδρομητές και την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους σε περιπτώσεις μη τήρησης του Κανονισμού, τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, την ενημέρωση των καταναλωτών για τη ρεαλιστικά αναμενόμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, καθώς και τη γενικότερη παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. μέσω εργαλείων όπως είναι το Σύστημα αποτίμησης ποιότητας ευρυζωνικών συνδέσεων της ΕΕΤΤ « ΥΠΕΡΙΩΝ».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: