Μη κατηγοριοποιημένοΚανένα όριο στους καταναλωτές, ούτε στη διάρκεια ούτε στη συχνότητα, κατά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ

27 Σεπτεμβρίου 20160

evropaiki_enosi_4

Πριν λίγες μέρες το Σώμα των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο κανόνων, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις στο πλαίσιο της κατάργησης των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. οι Επίτροποι συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους καταναλωτές κανένα όριο, ούτε στη διάρκεια ούτε στη συχνότητα, κατά τη χρήση των κινητών τους συσκευών όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των παρόχων από δυνητικές καταχρήσεις.

Οι διασφαλίσεις αυτές θα βασίζονται στην αρχή της χώρας κατοικίας ή των σταθερών δεσμών που έχουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές με ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (π.χ., συχνή και παρατεταμένη διαμονή στο κράτος μέλος του παρόχου της περιαγωγής).

Σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων που συζήτησε το Σώμα των επιτρόπων, οι ταξιδιώτες με κινητή συσκευή η οποία έχει κάρτα SIM του κράτους μέλους όπου κατοικούν ή με το οποίο διατηρούν σταθερούς δεσμούς, θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, με τις ίδιες χρεώσεις που ισχύουν στη χώρα τους.

Για παράδειγμα, «σταθερούς δεσμούς» με ένα άλλο κράτος μέλος έχουν οι εργαζόμενοι που ταξιδεύουν, οι απόδημοι που επισκέπτονται συχνά την πατρίδα τους ή οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

Οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν τις κλήσεις, την αποστολή μηνυμάτων ή τη σύνδεση με το διαδίκτυο από τις κινητές τους συσκευές με την εγχώρια τιμή και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε άλλα τμήματα της συνδρομής τους (π.χ. μηνιαία δέσμη δεδομένων).

Οι επίτροποι θα εγκρίνουν την τελική πρόταση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016, μετά από διαβούλευση με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διασφαλίσεις για τους παρόχους

1) Διασφαλίσεις έναντι καταχρήσεων, με βάση τον τόπο κατοικίας ή τους σταθερούς δεσμούς με χώρα της ΕΕ

Η περιαγωγή είναι για τους ταξιδιώτες. Το νέο σχέδιο δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να ελέγχουν το προφίλ χρήσης προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση του μηχανισμού «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας». Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– ασήμαντη εγχώρια κίνηση σε σύγκριση με την κίνηση περιαγωγής·

– μεγάλη περίοδος αδράνειας μιας συγκεκριμένης κάρτας SIM σε συνδυασμό με τη χρήση της κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με περιαγωγή·

– συνδρομή και διαδοχική χρήση πολλαπλών καρτών SIM από τον ίδιο πελάτη, με περιαγωγή.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι θα πρέπει να ειδοποιούν τους χρήστες τους. Μόνον εφόσον ισχύουν αυτά τα κριτήρια, οι πάροχοι θα μπορούν να εφαρμόζουν μικρές προσαυξήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μέγιστη προσαύξηση 0,04€ το λεπτό ανά κλήση, 0,01€ ανά SMS και 0,0085€ ανά MB). Σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να κινούνται διαδικασίες καταγγελίας από τον πάροχο. Αν η διαφορά συνεχίζεται, ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία θα διευθετεί το θέμα.

Οι καταχρήσεις μπορεί επίσης να σχετίζονται με τη μαζική αγορά και μεταπώληση καρτών SIM για μόνιμη χρήση εκτός της χώρας έκδοσής τους από τον εκεί πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος θα μπορεί να λαμβάνει άμεσα και αναλογικά μέτρα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την εθνική ρυθμιστική αρχή.

2) Διασφαλίσεις σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων στις εγχώριες αγορές

Σε περίπτωση αύξησης των τιμών σε μια συγκεκριμένη αγορά, ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων για τους εγχώριους καταναλωτές, οι πάροχοι θα μπορούν να εξέλθουν από τον μηχανισμό «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», γεγονός που θα τους επιτρέπει, εφόσον το εγκρίνει η εθνική ρυθμιστική αρχή, να εφαρμόζουν προσωρινά τις ίδιες μικρές προσαυξήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μέγιστη προσαύξηση 0,04€ το λεπτό ανά κλήση, 0,01€ ανά SMS και 0,0085€ ανά MB). Οι πάροχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν βάσει στοιχείων ότι ο μηχανισμός «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» έθετε σε κίνδυνο το εγχώριο μοντέλο τους τιμολόγησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: