ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΝΟΜΟΛΟΓΙΑΕπικυρώθηκε η χορηγηθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων (ΕφΑθ 2288/2016)

20 Νοεμβρίου 20160

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Κοινοτικό Σήμα). Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994. Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name). Ένδικη προστασία των Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ALIBABA» (ιδίως του «alibaba.com»). Το Εφετείο επικυρώνει την για πρώτη φορά χορηγηθείσα (από ελληνικό δικαστήριο) πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων (pan-European injunction). Το Εφετείο επικυρώνει την για πρώτη φορά διαταχθείσα (από ελληνικό δικαστήριο) μεταβίβαση ενός ονόματος χώρου από τον κάτοχό του / εναγόμενο προς τον ενάγοντα / δικαιούχο του αντίστοιχου σήματος, ως μία μορφή αυτούσιας αποκατάστασης (αποζημίωση in natura) κατ’ άρθρο 297 εδ. β’ του Αστικού Κώδικα.Απορρίπτει έφεση. Επικυρώνει την εκκαλουμένη απόφαση υπ’ αριθμ. 4839/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την απόφαση 2288/2016 του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η χορηγηθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων (pan-European injunction).

Επιπρόσθετα, το Εφετείο επικύρωσε την διαταχθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο μεταβίβαση ενός ονόματος χώρου (domain name) από τον κάτοχό του / εναγόμενο προς τον ενάγοντα / δικαιούχο του αντίστοιχου σήματος, ως μία μορφή αυτούσιας αποκατάστασης (αποζημίωση in natura) κατ’ άρθρο 297 εδ. β’ του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η εταιρεία Alibaba, δικαιούχος, του κοινοτικού σήματος «ALIBABA.COM», πληροφορήθηκε εντός του έτους 2011 ότι ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της, χωρίς προηγούμενη άδεια, ως όνομα χώρου (domain name) την ένδειξη «alibaba.info».

Οι εναγόμενοι, με τη χρήση της παραπάνω ένδειξης προσβάλλουν παρανόμως και υπαιτίως το σήμα αυτό, δημιουργώντας κίνδυνο σύγχυσης, περιλαμβανομένου στον κίνδυνο αυτό και του κινδύνου συσχέτισης, του καταναλωτικού κοινού, το οποίο εκλαμβάνει εκ πλάνης ότι η εν λόγω ονομασία χώρου ανήκει στην ενάγουσα ή σε επιχείρηση εμπορικά συνδεδεμένη με αυτήν ή ελεγχόμενη από αυτήν, βλάπτουν τη διακριτική δύναμη και φήμη του εν λόγω σήματος και των προαναφερόμενων διακριτικών γνωρισμάτων της ενάγουσας (σήματος, επωνυμίας και ονόματος χώρου), απομειώνοντας την ελκτική δύναμη τους, ενώ, περαιτέρω, αντλούν, από την πρόκληση σύγχυσης, όπως άλλωστε επιδιώκουν, αθέμιτο όφελος χωρίς εύλογη αιτία, από τη φήμη αυτών στην Ελλάδα και τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθόσον καρπώνονται, χωρίς κόπο, περιουσιακό όφελος μέσω της πρόκλησης κινδύνου συνειρμικής διασύνδεσης μεταξύ αυτής (ενάγουσας) και της πρώτης των εναγομένων.

Δείτε την απόφαση εδώ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: