ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

30 Αυγούστου 20160

250px-Greek_PassportΑλλαγές στη διαδικασία για την έκδοση διαβατηρίου προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 124 του υπό διαβούλευση σ/ν, κατά την έκδοση διαβατηρίων για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από δύο μάρτυρες και διασταύρωση, τόσο των στοιχείων του αιτούντος όσο και των μαρτύρων, μέσω πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών έκδοσης σε πραγματικό χρόνο στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Δημοτολόγιο» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση από τον αιτούντα εγγράφων από τα οποία να προκύπτει:

α) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και

β) ο αριθμός φορολογικού του μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τα παραπάνω στοιχεία, επίσης, διασταυρώνονται μέσω πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών έκδοσης σε πραγματικό χρόνο με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα των αρμόδιων για την τήρησή τους φορέων.

Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Στην ίδια περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου. Τα στοιχεία του βεβαιούντα γονέα ή του έχοντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ανηλίκου πιστοποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του σ/ν, το προτεινόμενο άρθρο 124 συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα ουσιαστικής εφαρμογής της προωθούμενης ηλεκτρονικής διασύνδεσης και της ανάγκης διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, αφού αποτελεί μία αρκετά συχνή διοικητική διαδικασία για την καθημερινότητα του πολίτη.

Κατά τον τρόπο αυτό, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, επέρχεται απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας, αφού διασφαλίζεται η άμεση και σε πραγματικό χρόνο εξυπηρέτηση, άρα επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του παραγόμενου διοικητικού βάρους για τον πολίτη.

Στη δημόσια διαβούλευση μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: