ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΝΟΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΦΑΣΗ 1753/2014 ΜονΠρωτΠειρ, Ασφαλιστικά μέτρα, Συντηρητική κατάσχεση πλοίου, Έλλειψη κινδύνου εκποίησης περιουσίας

9 Σεπτεμβρίου 20160

dikastiko-megaro-peiraiaΑριθμός Απόφασης: 1753/2014

Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά

Πηγή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Τ.Ν.Π.

Α. Ιστορικό πλαίσιο

Η καθ’ ης εταιρία που εδρεύει στο Λονδίνο οφείλει αποζημίωση στην αιτούσα εταιρία, η οποία έχει επίσης την έδρα της στο Λονδίνο, λόγω συγκρούσεως στο λιμάνι των Σπετσών πλοίου της καθ’ ης με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, από υπαιτιότητα του τελευταίου, με σκάφος αναψυχής ιδιοκτησίας της αιτούσας εταιρίας. Η αιτούσα εταιρία επικαλείται τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της καθ’ ης, η οποία την καθιστά αφερέγγυα και αυξάνει τον κίνδυνο εκποίησης του εν λόγω πλοίου της καθ’ ης, του οποίου και ζητά τη συντηρητική κατάσχεση με την εξεταζόμενη αίτησή της.

Β. Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 3 παρ.1, 591 παρ.1, 682 παρ.1, 683 παρ.1 και 4 Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 14 παρ.2, 242 περ. γ ΚΙΝΔ

Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001

Άρθρο 26 ΑΚ

Γ. Απόφαση

Η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ως προς τη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου της καθ’ ης, καθώς το Δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκασή της (άρθρο 3 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. – π.ρ.β.λ. και άρθρο 31 Κανονισμού Ε.Κ. 44/2001). Σύμφωνα με το άρθρο 682 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης και να ασφαλιστεί χρηματική απαίτηση είναι να συντρέχει επικείμενος κίνδυνος. Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης.

Έτσι η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση της καθ’ ης δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου προσώπου, διότι με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και μάλιστα του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης σε κάθε εκκρεμή αγωγή.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εν προκειμένω δεν πιθανολογείται η ύπαρξη επικείμενου κινδύνου που απαιτεί τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της καθ’ ης και ειδικότερα του ως άνω πλοίου της. Ειδικότερα, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης πρόκειται να εκποιήσει το πλοίο της αυτό ή άλλο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της προς βλάβη των δανειστών της ή ότι είναι αφερέγγυα. Στη διαπίστωση αυτή συντείνει και το γεγονός ότι το επίδικο πλοίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από έλληνα υπήκοο και μόνιμο κάτοικο Αθηνών, ο οποίος το είχε αγοράσει τον προηγούμενο μήνα, δεν σκοπεύει να το πουλήσει και το έχει ασφαλισμένο για υλικές ζημιές και βλάβες προς τρίτους από 28-8-2014 και για ένα έτος. Ως εκ τούτου το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση.

Πηγή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: