ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑΝΑΣΤΟΛH ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤAΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡOΘΕΣΜΗ ΜIΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝHΤΩΝ ΜEΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤYΟΥ

21 Απριλίου 20170

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων αυτών, προβλέπεται η επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προστίμου ύψους πέντε 5.000 ευρώ, ενώ η μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων αυτών, εντός του ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 προβλέπει την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η σχετική ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί, ενώ δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το προβλεπόμενο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων».

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του πρόσφατα δημοσιευθέντος Νόμου 4465/2017, οι διατάξεις σχετικά με τις μισθώσεις αυτές (άρθρο 111 Νόμου 4446/2016) δεν ισχύουν τελικώς από 1η Φεβρουαρίου 2017, όπως είχε αρχικά – και μάλλον υπεραισιόδοξα – προβλεφθεί, αλλά μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να «καταστεί εφικτή η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, ώστε να ρυθμιστεί το πλαίσιο των βραχυπροθέσμων μισθώσεων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: