The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllBankingbusiness lawcompany lawConstitutional Lawconsumer protectionCriminal LawEuropean LawFamily LawGreek Legal NewsHuman RightsIntellectual PropertyInternational LawLabour LawMerge & AcquisitionsPatentsProfessional ConductTaxesUncategorizedΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕργατικό Δίκαιο & Εργατική ΝομοθεσίαΕταιρικό ΔίκαιοΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜη κατηγοριοποιημένοΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διάσπαση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας

Σχέση διασπώμενης με επωφελούμενη εταιρεία. Καθολική διαδοχή. Νομιμοποίηση της επωφελούμενης σε δίκη ανακοπής με καθ’ης την διασπώμενη. Οι εκκρεμείς  δίκες με διάδικο την διασπώμενη συνεχίζονται αυτοδικαίως με διάδικο την επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως οιονεί καθολική διάδοχος στη θέση της διασπώμενης, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης ούτε να απαιτείται δήλωση για τη...

Οι άυλοι τίτλοι αποτελούν σήμερα βασικό συστατικό στοιχείο λειτουργίας της διεθνούς κεφαλαιαγοράς. Στην Ελλάδα, οι εταιρικοί άυλοι τίτλοι, έχουν συνδεθεί με τη δημιουργία ενός άμεσου συστήματος, όπου οι επενδυτές διατηρούν διαχωρισμένους ατομικούς λογαριασμούς στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών. Ωστόσο, πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στο υπάρχον εθνικό πλαίσιο, μέσω της εισαγωγής της έννοιας των «συλλογικών λογαριασμών τίτλων», η οποία αναμένεται να θέσει νέους προβληματισμούς ως προς τη λειτουργία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ιδίως δε ως προς τη φύση των δικαιωμάτων των επενδυτών επί των τίτλων τους. Το ζήτημα αυτό καθίσταται ιδιαιτέρως κρίσιμο στο πλαίσιο αφερεγγυότητας του διαμεσολαβητή και αναδεικνύει την ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών λύσεων που θα ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου σχετικά με τα δικαιώματα των τελικών επενδυτών επί τίτλων σε συλλογικό λογαριασμό.

Επενδυτικά Kεφάλαια Eικονικού Nομίσματος

Όπως το παρόν δημοσιεύτηκε σε ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τεύχος 10/2017, Οκτώβριος 2017   Ενότητα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ , σελ. 1181 Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, ΔΝ, Δικηγόρος   Τα εικονικά νομίσματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το bitcoin, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 90% του συνόλου των εικονικών νομισμάτων που υφίστανται, προσφέρονται και ως επενδυτικά προϊόντα, ακριβώς επειδή, πέρα...

C‑186/16 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)  της 20ής Σεπτεμβρίου 2017 – Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτός να είναι σε θέση να λάβει συνετή και εμπεριστατωμένη απόφαση. Επομένως, ο επαγγελματίας οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία που του είναι αναγκαία για να αξιολογήσει τις οικονομικές συνέπειες ρήτρας στις οικονομικές του υποχρεώσει. Το Δικαστήριο...

Η απόφαση για πρόστιμο σε τράπεζες λόγω μη νόμιμης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων

Χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν, με δικαστικές αποφάσεις, σε δύο Τράπεζες, καθώς παράνομα μεταβίβασαν προσωπικά δεδομένα «κόκκινων» δανειοληπτών σε εισπρακτικές εταιρείες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, παράνομα οι εισπρακτικές εταιρείες τηλεφωνούν στους εκπρόθεσμους δανειολήπτες (και κατόχους πιστωτικών καρτών), εάν προηγουμένως οι Τράπεζες δεν έχουν ενημερώσει γραπτώς ότι μεταβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε...

ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΔΕΕ: υπόθεση C-41/15)

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε (υπόθεση C-41/15) ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται στην αύξηση κεφαλαίου τράπεζας χωρίς τη συναίνεση της γενικής συνέλευσης σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος κράτους μέλους. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι τα συμφέροντα των μετόχων και των πιστωτών υπερέχουν σε...

Κανονισμός για την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1823 της Επιτροπής για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. O εκτελεστικός κανονισμός περιλαμβάνει στα παραρτήματά...

Νόμος 4428/2016 – Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής

Νόμο του Κράτους αποτελεί  (Νόμος 4428/2016) η Πολυμερής Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Η Συμφωνία προβλέπει ότι η Ελλάδα, όπως και οι λοιπές συμμετέχουσες στη Συμφωνία χώρες, θα λαμβάνει από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αυτομάτως θα ανταλλάσσει με τους εταίρους (που συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών), κατά...

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!