The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllBankingbusiness lawcompany lawConstitutional Lawconsumer protectionCriminal LawEuropean LawFamily LawGreek Legal NewsHuman RightsIntellectual PropertyInternational LawLabour LawMerge & AcquisitionsPatentsProfessional ConductTaxesUncategorizedΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕργατικό Δίκαιο & Εργατική ΝομοθεσίαΕταιρικό ΔίκαιοΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜη κατηγοριοποιημένοΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Επενδυτικά Kεφάλαια Eικονικού Nομίσματος

Όπως το παρόν δημοσιεύτηκε σε ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τεύχος 10/2017, Οκτώβριος 2017   Ενότητα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ , σελ. 1181 Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, ΔΝ, Δικηγόρος   Τα εικονικά νομίσματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το bitcoin, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 90% του συνόλου των εικονικών νομισμάτων που υφίστανται, προσφέρονται και ως επενδυτικά προϊόντα, ακριβώς επειδή, πέρα...

C‑186/16 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)  της 20ής Σεπτεμβρίου 2017 – Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτός να είναι σε θέση να λάβει συνετή και εμπεριστατωμένη απόφαση. Επομένως, ο επαγγελματίας οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία που του είναι αναγκαία για να αξιολογήσει τις οικονομικές συνέπειες ρήτρας στις οικονομικές του υποχρεώσει. Το Δικαστήριο...

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ –  ΠΡΟΪΟΝ – ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση C-357/16 («Gelvora» UAB κατά Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) αναγνωρίζοντας ότι η έννομη σχέση μεταξύ εταιρίας είσπραξης οφειλών και οφειλέτη, ο οποίος δεν εκπλήρωσε τις απορρέουσες από σύμβαση καταναλωτικής πίστης υποχρεώσεις του, σε περίπτωση που η σχετική απαίτηση εκχωρήθηκε στην εταιρία αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ανάλυση των ενωσιακών κανόνων που διέπουν την προστασία των καταναλωτών και την εμπορία προϊόντων. Η εν λόγω έκθεση θα χρησιμεύσει ως βάση για την περαιτέρω βελτίωση του νομικού πλαισίου προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, μολονότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται ήδη από ισχυρούς κανόνες προστασίας...

ΔΕΕ (C-302/16) – Αποζημίωση επιβάτη αν η εταιρία δεν αποδείξει ότι ενημερώθηκε για τη ματαίωση της πτήσης δύο εβδομάδες πριν

Αερομεταφορέας που δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο επιβάτης ενημερώθηκε για τη ματαίωση της πτήσης του τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης οφείλει να τον αποζημιώσει. Αυτό ισχύει όχι μόνον όταν η σύμβαση μεταφοράς έχει συναφθεί απευθείας μεταξύ επιβάτη και αερομεταφορέα, αλλά επίσης όταν έχει συναφθεί μέσω διαδικτυακού πρακτορείου ταξιδίων....

ΑΠ(Ολ) 2/2017 – Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων από τον ΟΕΚ

Η Ολομέλεια του Α.Π. έκρινε  ότι οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων από τον ΟΕΚ, εφόσον δεν έχουν περιέλθει από δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/10. Επισημαίνεται όμως ότι εκτός του νόμου Κατσέλη μένουν «όσες οφειλές προέκυψαν από αδικοπραξία...

Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ από 22.3.2017 ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969). Ο Κώδικας περιλαμβάνει βασικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται στις σχέσεις καταναλωτών και προμηθευτών. Κατά τούτο συνιστά εξειδίκευση του...

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε αναφορικά µε τη γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Αυτόµατου Συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου για τις εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο).

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε αναφορικά µε τη γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Αυτόµατου Συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου για τις εταιρείες του Οµίλου ΟΑΣΑ (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο). Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, στο πλαίσιο ενός συστήµατος προσωποποιηµένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, συνίσταται...

Υπουργική Απόφαση για θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών από εμπορικές πρακτικές και καταναλωτικά προϊόντα

Κατόπιν καταγγελιών που υπεβλήθησαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις οποίες εν συνεχεία ο Γενικός Γραμματέας, κ. Α. Παπαδεράκης διαβίβασε στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, και αφορούσαν καταναλωτικά προϊόντα που απευθύνονταν σε ανήλικους, ο υπουργός κ. Δ. Παπαδημητρίου στη βάση γνωμοδότησης της Επιτροπής, υπέγραψε σχετική απόφαση (επισυνάπτεται), σύμφωνα με την οποία: 1. Δε θα...

Η απόφαση για πρόστιμο σε τράπεζες λόγω μη νόμιμης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων

Χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν, με δικαστικές αποφάσεις, σε δύο Τράπεζες, καθώς παράνομα μεταβίβασαν προσωπικά δεδομένα «κόκκινων» δανειοληπτών σε εισπρακτικές εταιρείες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, παράνομα οι εισπρακτικές εταιρείες τηλεφωνούν στους εκπρόθεσμους δανειολήπτες (και κατόχους πιστωτικών καρτών), εάν προηγουμένως οι Τράπεζες δεν έχουν ενημερώσει γραπτώς ότι μεταβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε...

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!