The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllBankingbusiness lawcompany lawConstitutional Lawconsumer protectionCriminal LawEuropean LawFamily LawGreek Legal NewsHuman RightsIntellectual PropertyInternational LawLabour LawMerge & AcquisitionsPatentsProfessional ConductTaxesUncategorizedΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕργατικό Δίκαιο & Εργατική ΝομοθεσίαΕταιρικό ΔίκαιοΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜη κατηγοριοποιημένοΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Νόμος 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού...

ΔΕΔ Α 559/2020 Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δε συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, αποτελούν αντικείμενο φορολογίας Καλλιθέα, 13/03/2020Αριθμός απόφασης: 559   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:  Α6 ΕπανεξέτασηςΤαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 2131604529Φαξ: 2131604567 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: 1....

Ο αιτών δανειολήπτης, το ατομικό μηνιαίο εισόδημα του οποίου δεν υπερβαίνει το 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που θα ελάμβαναν οι πιστώτριές του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι τα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, ποσού 38.839,88 ευρώ αφαιρουμένων...

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Η τεχνητή διαμόρφωση της τιμής κλεισίματος ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, μέσω συναλλαγών ή εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών, ακόμη και όταν έχει ως αποτέλεσμα μη σημαντική αύξηση ή μείωση ή απλώς σταθεροποίηση της τιμής του, δύναται να οδηγήσει σε παραπλάνηση των ενεργούντων βάσει της τιμής κλεισίματος επενδυτών, υπό την έννοια ότι είναι ικανή...

Γρηγόρης Λαζαράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Διαχειριστής Εταίρος, L&L Law Firm, πρώην αν. μέλος στην ΑΠΔΠΧ, Πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων (CEPE L PS) στο Γερμανικό φορέα πιστοποίησης European Privacy Seal GmbH (EuroPriSe) Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην πληρέστερη κατανόηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων επί τη βάσει...

Οι πρώτες τροποποιήσεις που επιλύουν επιμέρους ζητήματα που προέκυψαν σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε ειδική διαχείριση Αλέξανδρος Ρόκας, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής, LL.M. (Harvard) Η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης προβλέπεται στα άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014. Όπως κάθε συλλογική διαδικασία, η ειδική διαχείριση επιδιώκει την ικανοποίηση των πιστωτών (πρβλ. άρθρ. 1 Πτωχευτικού Κώδικα, ΠτωχΚ). Στην...

Αριθμός 521/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αγγελική Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, Δημήτριο Χονδρογιάννη και Γεώργιο Αναστασάκο, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή...

Αθέμιτος Ανταγωνισμός – ΜΠρΘεσ 18751/2017

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Χρήση ξένου διασχηματισμού. Έννοια διασχηματισμού και προϋποθέσεις προστασίας του. Ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης. Πράξη προς σκοπό ανταγωνισμού. Ανταγωνιστική σχέση. Συρρέουσες αξιώσεις βλαπτόμενου κατά του προσβάλλοντος. Διατάξεις: άρθρα 1, 13 Ν 146/1914 Κατά το άρθρο 1 του Ν 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού» απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς...

Όπως το παρόν δημοσιεύτηκε στο νομικό περιορικό “Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου” τεύχος Ιανουαρίου 2018 σελ. 44 επ. Ιωάννης Αθηναίος  – Πιέρρος, LLM, Δικηγόρος       Άρειος Πάγος (Α΄ 1 Τμήμα) Αριθμ. 472/2016 Προεδρεύων: Δ. Κράνης, Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Α. Καγκάνης, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Γρ. Τιμαγένης, Β. Κουτρούμπας, Γ. Ορφανίδης – Α. Καΐσης, Χ. Απαλαγάκη, Μ. Βαρελά, Αικ....

ΔικΕΕ – υπόθεση C‑671/15 – Πότε συνιστούν καρτέλ οι συμφωνίες τιμών μεταξύ γεωργικών ενώσεων για τις τιμές και τις ποσότητες

Με την υπ’ αριθμ. C‑671/15  απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι συμφωνίες επί των τιμών μεταξύ γεωργικών ενώσεων ή οργανώσεων επιτρέπονται εφόσον συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η συνεννόηση αναφορικά με τις τιμές και τις ποσότητες μεταξύ πλειόνων οργανώσεων γεωργικών παραγωγών και ενώσεων τέτοιων οργανώσεων δύναται να...

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!