ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρουσίαση

Η ομάδα μας διαθέτει στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική γνώση για το χειρισμό ζητημάτων τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου.

Γνωρίζοντας το συχνά δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την ανάγκη αμεσότητας στη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεσή τους, η ομάδα μας ανταποκρίνεται ταχέως και αποτελεσματικά σε κάθε ζήτημα, είτε αυτό αφορά σε αναδιαρθρώσεις οφειλών μεγάλης κλίμακας, είτε σε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Στην τακτική ενασχόλησή μας περιλαμβάνεται η παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων και η καθοδήγηση σχετικά με την ad hoc εφαρμογή διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (νυν ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και κάθε ζήτημα ακόμα και την παροχή χρηματοδότησης και εξασφαλίσεων

μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη σύνθετων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ρήτρες σχετικά με την προεξόφληση, αξιολόγηση φερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου, ανάκτηση, λογιστικά μεγέθη και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδοχή του πιστωτικού κινδύνου, ανάλογα με τη μορφή της σύμβασης και τις απαιτήσεις του πελάτη μας.

Στην τακτική ενασχόλησή μας περιλαμβάνονται ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών θεμάτων

και θεμάτων συναλλαγών. Υποστηρίζουμε κάθε είδους οντότητες σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, κατά τη συμμόρφωσή τους με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II / MiFIR).

Παρέχουμε επίσης νομικές υπηρεσίες σε εισηγμένες εταιρείες σε σχέση με άλλα θέματα συμμόρφωσης, με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κατάχρησης και χειραγώγησης αγοράς, με θέματα διαφάνειας και άλλα.

CONTACT PIERROU ATTORNEYSΚαλέστε μας σήμερα, ή αφήστε ένα μήνυμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

  https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
  Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
  Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
  Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
  210 321 9797-8

  Ακολουθήστε μας:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

  Copyright © Pierrou Attorneys 2021

  error: Content is protected !!
  Αρέσει σε %d bloggers: