Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος

Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος

Εταίρος (Partner)

E-MAIL
jathineospierros@pierrouattorneys.eu
TELEPHONE
210-3219797- 8

 Ο Ιωάννης Αθηναίος-Πιέρρος , εταίρος (Partner), είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, υποψήφιος διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διππλώματος ειδίκευσης (LLM) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου,  απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας , απόφοιτος του τμήματος «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).

Επίσης, είναι 1ο Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων», ενεργό μέλος της της Επιστημονικής Ένωσης Δικηγόρων “e-ΘΕΜΙΣ”, Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Δημοσιεύσεις - Μελέτες:

Διαχείριση ομόρρυθμης εταιρείας και νομική θέση των διαχειριστών ομόρρυθμης εταιρείας (δικαιώματα – υποχρεώσεις – καθήκοντα). Ευθύνη διαχειριστών απέναντι στην ομόρρυθμη εταιρεία και τους λοιπούς μη διαχειριστές εταίρους. Η έννοια του εταιρικού οργάνου στις προσωπικές εταιρείες. Υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης, υποχρέωση πίστης και εταιρικό συμφέρον στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών. Κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης στις προσωπικές εταιρείες. Υποχρέωση πληροφόρησης και Λογοδοσία. Έννοια εταιρικού συμφέροντος. Διανομή κερδών ομόρρυθμης εταιρείας και αρχή της αυτοτέλειας εταιρικών χρήσεων. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων ΑΚ ιδίως στις διατάξεις περί εταιρείας και έννομη σχέση – σύμβαση εντολής. Έννοια υπαιτιότητας και πταίσματος. Αποζημιωτική ευθύνη.

Εξωεταιρική συμφωνία μετόχων ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών. Ισχύς ρητρών που παρέχουν δικαιώματα διοίκησης σε μειοψηφία. Αποτελέσματα επί παραβίασης αυτών. Δικαίωμα υπαναχώρησης, Παρατηρήσεις σε ΤρΕφΑθ 2805/2021, ΕΕμπΔ, Ιανουάριος – Μάρτιος 2022, τ.1/2022, σελ. 88.

Εφαρμοστέο δίκαιο ανώνυμης εταιρείας. Εξαιρετικό δίκαιο ναυτιλιακών εταιρειών. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή μετοχών και εταιρικών συμμετοχών. Εννοιολογικά στοιχεία αφανούς εταιρείας. Συγκριτικό δίκαιο, Παρατηρήσεις σε ΕφΠειρ 420-2020, ΕΕμπΔ, Απρίλιος – Ιούνιος 2021, τ.2., σελ.

“Η ευθύνη διοικητικού συμβουλίου πιστώτριας εταιρείας κατά τη λήψη απόφασης για την έγκριση συμφωνίας εξυγίανσης”, Master Thesis, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2019

Η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας υπό το νέο πρίσμα του νέου ν. 4548/2018, εις ΠΣΕΜΠ 28ο, 2019, 405

Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων – ενεργεία προς τρίτους/ερμηνεία, Thesis, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017

Διάκριση υποκατάστατου οργάνου από αντιπρόσωπο/πληρεξούσιο/εντολοδόχο, παρατηρήσεις σε  ΑΠ 472/2016, ΧρΙΔ 2018, 44επ

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: