ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρουσίαση

Μετά από σχεδόν έναν αιώνα ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής, με μεγάλο αριθμό σοβαρών και δύσκολων υποθέσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας στο ενεργητικό του και πάντοτε με προσεκτική επιλογή και συνεχή επίβλεψη και εκπαίδευση των συνεργατών της, η ομάδα μας μας έχει αποδεδειγμένα αποκτήσει βαθιά επιστημονική γνώση και εμπειρία ώστε να είναι σε θέση αντιμετωπίζει με επιτυχία τα πολυεπίπεδα και πολυσχιδή νομικά ζητήματα και προβληματισμούς που ανακύπτουν στον απαιτητικότατο κλάδο του Αστικού Δικαίου παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο του.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολούμαστε με :

Εμπράγματο Δίκαιο & Ακίνητα:

– Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών

– Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών

– Αγοραπωλησίες και μισθώσεις κάθε είδους ακινήτων (ενδεικτικά : κατοικιών, εμπορικών ακινήτων /εμπορικών κέντρων, τουριστικών καταλυμάτων/ ακινήτων, εργοστασίων και εν γένει βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– τον νομικό έλεγχο του ακινήτου ( ενδεικτικά : πλήρης έλεγχος τίτλων – ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχος πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης, έλεγχος ειδικών νομικών περιορισμών που τυχόν προκύπτουν από ειδικές περιβαλλοντικές περιπτώσεις δασών, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλών – παραλιών, διατηρητέων κτισμάτων)

– Τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την υλοποίηση της συναλλαγής, την διαπραγμάτευση, την κατάρτιση και σύνταξη των απαραίτητων συμβάσεων (ενδεικτικά: συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, μισθώσεων, εργολαβικών συμβάσεων, πολεοδομικές άδειες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, λοιπές ειδικές άδειες)

– Μισθωτικές διαφορές επαγγελματικών – εμπορικών και  αστικών μισθώσεων

– Τη διαχείριση και λειτουργία του ακινήτου: μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, κανονισμός λειτουργίας, συμβάσεις διαχείρισης, τη δικαστική προστασία και επίλυση διαφορών και τη διαρκή ενημέρωση για τις μεταβολές του νομοθετικού καθεστώτος.

– Ζητήματα διόρθωσης ανακριβών/ εσφαλμένων εγγραφών/ αγνώστων ιδιοκτητών στο κτηματολόγιο

– Διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

Αναγκαστική Εκτέλεση:

Η ομάδα μας διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση, πολυετή εμπειρία και ως εκ τούτου εξειδίκευση στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και αναλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων όσο και την άμυνα εναντίον επίσπευσης αναγκαστικής εκτελέσεως δυνάμει ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, πλειστηριασμών κλπ.

Η αποτελεσματική δραστηριοποίησή μας στο συγκεκριμένο τομέα αποδεικνύεται από τα αρκετά και σημαντικά νομολογιακά δεδομένα υπέρ μας. Η επίλεκτη νομική μας ομάδα εκπαιδεύεται διαρκώς και είναι απολύτως ενημερωμένη για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιδίωξή μας είναι η πλήρης διευθέτηση της διαφοράς των εντολέων μας, κάνοντας χρήση όλων των αναγκαίων νομικών ενεργειών στο πλαίσιο του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ακολουθώντας την εξωδικαστική ή τη δικαστική οδό.

Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Στόχευση σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, Έρευνες ακίνητης περιουσίας, Καταγγελία της σύμβασης, Σύνταξη και επίδοση εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων, Οργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων με αντιδίκους, Διαδικασία Δικαστικής Μεσολάβησης, Κατάθεση και επίδοση διαταγών πληρωμής, Ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών, Εγγραφή/άρση προσημειώσεων, αναγκαστικών και συναινετικών, Εγγραφή υποθήκης και τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας, Δικαστηριακή εκπροσώπηση.

Οικογενειακό Δίκαιο:

– Έκδοση Διαζυγίου (συναινετικού & κατ΄ αντιδικία)

– Ζητήματα διατροφής & Επιμέλεια τέκνων – Επικοινωνία τέκνων& αντιδίκων

– Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Σύμφωνα συμβίωσης

Κληρονομικό Δίκαιο:

Κληρονομικά Δικαιώματα και ζητήματα κληρονομικής διαδοχής,

Ζητήματα διαθηκών κάθε τύπου – Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων

Εργατικό Δίκαιο:

Έχουμε χειριστεί με επιτυχία θέματα παραβίασης όρων συμβάσεων εργασίας, παράνομων απολύσεων, αθέμιτων διακρίσεων και μισθολογικών ανισοτήτων και διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων εργασίας μεταξύ εταιρειών και υψηλά ιστάμενων στελεχών, σε θέματα διεθνούς απόσπασης εργαζομένων και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο κλάδος αυτός του δικαίου περιλαμβάνει ενδεικτικά:

– Εργατικά ατυχήματα & διεκδικήσεις αποζημιώσεων

– Απόλυση & Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα – Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών με εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών

– Σύναψη συμβάσεων εργασίας

– Έκδοση συντάξεων

Ζητήματα από συμβάσεις πίστωσης ( αλληλόχρεους λογαριασμούς, ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.)

Ζητήματα προστασίας καταναλωτή (παράβαση ΓΟΣ, ευθύνη παρόχων υπηρεσιών και παραγωγών, προμηθευτών κλπ.)

Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη,

Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν κάθε είδους σχέσεις ιδιωτικού δικαίου Προστασία καταναλωτή

CONTACT PIERROU ATTORNEYSΚαλέστε μας σήμερα, ή αφήστε ένα μήνυμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

  https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
  Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
  Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
  Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
  210 321 9797-8

  Ακολουθήστε μας:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

  Copyright © Pierrou Attorneys 2021

  error: Content is protected !!
  Αρέσει σε %d bloggers: