ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Παρουσίαση

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η αγορά και πώληση τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων ακινήτων. Διαθέτουμε τη νομική εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που διασφαλίζουν την πλήρη νομική υποστήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλες τις κατηγορίες ακίνητης περιουσίας, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατοικίες, εμπορικά ακίνητα/εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, τουριστικά ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ.

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες που εκτείνονται σε όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία:

το νομικό έλεγχο του ακινήτου: έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχος πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης, έλεγχος ειδικών νομικών περιορισμών (περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέα κτίσματα, αιγιαλός – παραλία κ.λπ.),

τον σχεδιασμό της επένδυσης: νομικό όχημα, χρηματοδοτικό σχήμα, φορολογική δομή

την υλοποίηση της συναλλαγής: διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας, εργολαβικών συμβάσεων κ.λπ.

τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις: εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, οικοδομικές άδειες, λοιπές άδειες,

τη διαχείριση και λειτουργία του ακινήτου: μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, κανονισμός λειτουργίας, συμβάσεις διαχείρισης,

τη δικαστική προστασία και την επίλυση διαφορών,

τη διαρκή ενημέρωση για τις μεταβολές του νομοθετικού καθεστώτος,

το Εθνικό Κτηματολόγιο: κτηματογράφηση, ενστάσεις, διόρθωση αρχικών εγγραφών και κτηματολογικών στοιχείων

τους δασικούς χάρτες: υποβολή αντιρρήσεων, ενστάσεις, Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιπον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης, η ομάδα μας διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία στην προσέγγιση και επίλυση εξωδικαστικών αλλά και ενώπιον βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκτεινόμενη από την παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών επί του νομοθετικού πλαισίου περί πολεοδομικών και ρυμοτομικών ρυθμίσεων, σε ζητήματα φορολογικού δικαίου ακινήτων και τη σύνταξη πληθώρας συμβάσεων μεταβίβασης, μίσθωσης, σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων και βαρών, εκθέσεων ελέγχου τίτλων, καθώς και γνωμοδοτήσεων σχετικά με χρήσεις γης και άλλα συναφή θέματα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα επενδυτικά κίνητρα, είτε οριζόντια είτε τομεακά, είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα και καλύπτουν πολλούς τομείς. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των πελατών μας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε υποθέσεις που αφορούν στην υπαγωγή της επένδυσής τους στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, στην επιτάχυνση των

δανειοδοτικών διαδικασιών και στη συναλλαγή με δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση ενός έργου.

Ιδίως η νομοθεσία περί στρατηγικών επενδύσεων λειτουργεί ως ένα μηχανισμός διευκόλυνσης και ταχείας ολοκλήρωσης διαδικασιών που συνοψίζονται στην επωφελή αξιοποίηση παραγωγικών συντελεστών, όπως η γη, τα μηχανήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και το κεφάλαιο, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω ιδιωτικών συνεργειών.

Οι δικηγόροι μας γνωρίζουν με ακρίβεια το ισχύον πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και υποστηρίζουν τους πελάτες μας ως προς τη συγκέντρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, με γνώμονα την αποκομιδή του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους, είτε αυτό είναι φορολογική απαλλαγή, είτε επιδότηση είτε συμψηφισμός οφειλών, είτε κάποιο άλλου είδους προνόμιο.

Το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων συνιστά βασικό πεδίο ενασχόλησης της εταιρείας μας, κυρίως λόγω της αδιάλειπτης ενασχόλησής μας με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακούς – Επενδυτικούς Νόμους. Κατευθύνουμε τους πελάτες μας ώστε να αποφεύγεται η εκτεταμένη γραφειοκρατία, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή τους σε δημόσιες αρχές και τους παρέχουμε κάθε δυνατή συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου.

CONTACT PIERROU ATTORNEYSΚαλέστε μας σήμερα, ή αφήστε ένα μήνυμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

  https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
  Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
  Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
  Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
  210 321 9797-8

  Ακολουθήστε μας:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

  Copyright © Pierrou Attorneys 2021

  error: Content is protected !!
  Αρέσει σε %d bloggers: