ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9 Σεπτεμβρίου 20160

council-of-europe4Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε μία Σύσταση, με την οποία ενθαρρύνει τα 47 κράτη μέλη να πραγματοποιούν περιοδικές εκθέσεις σε εθνικό επίπεδο, για την αξιολόγηση του επιπέδου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με το Διαδίκτυο και να μοιραστούν τα ευρήματά τους με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η Σύσταση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ελευθερία στο Διαδίκτυο και να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωσή σεβασμού, προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. Περιέχει έναν κατάλογο δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του επιπέδου της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν διάφορες πτυχές της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής.

Ενδεικτικά, όσον αφορά στα μέτρα επιτήρησης από τα κράτη, η Σύσταση απαριθμεί μια σειρά από απαραίτητες νομικές εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν την έκταση των αρμοδιοτήτων των αρχών, την εκτέλεση των μέτρων επιτήρησης, χρονικούς περιορισμούς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εποπτείας που υπάρχει από ανεξάρτητους φορείς.

Οι κυβερνήσεις καλούνται να προχωρήσουν σε αυτές τις αξιολογήσεις της ελευθερίας του Διαδικτύου, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και της ακαδημαϊκής και τεχνικής κοινότητας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: