Αγοραπωλησία και μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένης Ανώνυμης Εταιρείας δυνάμει συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών συνοδευόμενο από Εξωεταιρική Συμφωνία μεταξύ παλαιών μετόχων και μελλοντικών μετόχων/επενδυτών με σκοπό τη χάραξη εταιρικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τον επηρεασμό και την έμμεση εξωκαταστατική επέμβαση στην εταιρική ζωή. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Λήψη Αποφάσεων. Ισχύς Ρητρών που παρέχουν στη μετοχική μειοψηφία δικαιώματα σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και ψήφου διοίκησης – διαχείρισης. Καθορισμός Ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Διατάξεις Αναγκαστικού και Ενδοτικού Δικαίου. Παραβίαση Εξωεταιρικής συμφωνίας. Δικαιοπρακτικό Θεμέλιο. Ερμηνεία της δήλωσης. Ερμηνεία Συμβάσεων. Έννομες συνέπειες. Αξίωση Επιστροφής Τιμήματος Αγοραπωλησίας των μετοχών εξαιτίας παράβασης της εξωεταιρικής συμφωνίας. Ανώμαλη Εξέλιξη Ενοχής. Πλημμελής Εκπλήρωση. Θεσμικός Επενδυτής (Angel Investors / Venture Capitalists). Συναλλακτική Καλή Πίστη.

Ολόκληρο το κείμενο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: