ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔελτίο Τύπου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη ρύθμιση οφειλών του αρ. 28 του ν.4321/2015 (100 δόσεις)

5 Σεπτεμβρίου 20160

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Δελτίο Τύπου

Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών του αρ. 28 του ν.4321/2015 (100 δόσεων) επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Από τις 08/04/2015, τέθηκε σε εφαρμογή μία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω των οποίων δίνεται στους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους μέσω διαδικτύου, να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα τους, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή και, επιπλέον, να καταβάλλουν μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα απαιτητά ποσά από καθυστερούμενες οφειλές.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η ηλεκτρονική ενημέρωση των οφειλετών είναι άμεση και σε 24ωρη βάση.

Η Διοίκηση του I.K.A.-E.T.A.M., αναγνωρίζοντας τόσο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν το καλοκαίρι 2015, όσο και τη μη εξοικείωση της πλειονότητας των οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξέδωσε στις 27/08/2015 δελτίο τύπου με το οποίο ενημέρωνε τους οφειλέτες ότι δύνανται να διατηρήσουν τη ρύθμιση που απώλεσαν, υπό την προϋπόθεση να καταβάλουν ορθά τα απαιτητά ποσά μέχρι τις 30/09/2015.

Ακολούθησε και σχετική εξατομικευμένη ενημέρωση των οφειλετών μέσω e-mail που απεστάλησαν στις 22/9/2015 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε οφειλέτη.

Πέραν των ανωτέρω, ως συνεχής δράση για τη διασφάλιση της αρτιότερης ενημέρωσης των οφειλετών έχει τεθεί σε εφαρμογή η άμεση αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος αυθημερόν σε κάθε οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εις βάρος του οποίου καταλογίζεται νεότερη οφειλή από τους αρμόδιους φορείς.

Κατά πάγια τακτική, για το σύνολο των οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: