ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑρχή Προστασίας Δεδομένων: Συνταγματικά ανεκτή η δήλωση στο πόθεν έσχες των χρημάτων στις θυρίδες και στα σπίτια

4 Αυγούστου 20160

Συνταγματικά ανεκτή είναι, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η υποχρέωση καταγραφής του συνόλου των μετρητών που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες, και όσα φυλάσσονται στα σπίτια, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. (πόθεν έσχες). Απαντώντας σε ερώτημα της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για το εάν είναι συνταγματικά ανεκτή η διάταξη του νόμου 4389/2016 που έφερε τροποποιήσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες, η

Αρχή στην υπ΄ αριθμ. 6/2016 γνωμοδότησή της υπογραμμίζει ότι τα πρόσθετα οικονομικά στοιχεία εκτός τραπεζών που ζητούνται στις δηλώσεις του πόθεν έσχες, είναι συνταγματικά ανεκτό να συλλέγονται καθώς η διάταξη “εξυπηρετεί την διαφάνεια του πολιτικού και του δημόσιου βίου”.

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση «η Αρχή ερωτάται αν είναι συνταγµατικά ανεκτή και από απόψεως προστασίας των προσωπικών δεδοµένων καθ’ όλα νόµιµη η επιβαλλόµενη το πρώτον µε το άρθρο 173 του ν. 4389/2016 επεξεργασία (συλλογή και διάδοση) των πρόσθετων οικονοµικών στοιχείων που ζητούνται από τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων µε την διάταξη αυτή. Συναφώς όσον αφορά τα µετρητά που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες καθώς και το σύνολο των µετρητών που δεν περιλαµβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, η συλλογή τους από τα αρµόδια προς έλεγχο «πόθεν έσχες» όργανα που επιβάλλεται ρητώς από τις ανωτέρω διατάξεις είναι συνταγµατικώς ανεκτή, εφόσον επιλέγεται από τον νοµοθέτη ως καταρχήν πρόσφορη και δεν εξέρχεται των ορίων του επιδιωκόµενου µε αυτήν σκοπού του δηµοσίου συµφέροντος, καθώς εξυπηρετεί τη διαφάνεια του πολιτικού και δηµόσιου βίου.

Αντιθέτως, η συλλογή από τα αρµόδια προς έλεγχο «πόθεν έσχες» όργανα των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων των κινητών µεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ και των κινητών που φυλάσσονται εντός θυρίδων συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων (άρ. 9Α Σ.) µη επιβαλλόµενο από σαφείς και προβλέψιµες κατά τον τρόπο υπολογισµού και τις συνέπειες διατάξεις».

Επίσης, όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση, «η ανάρτηση των ως άνω στοιχείων στο διαδίκτυο προβλέπεται ως ευχέρεια σε νοµοθετική διάταξη, πλην όµως υπερβαίνει τα όρια της αναλογικότητας δεδοµένου ότι εκθέτει τα πρόσωπα αυτά σε πρόδηλο κίνδυνο της προσωπικής ασφάλειας αυτών και των µελών της οικογένειας τους, καθώς και της ασφάλειας της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής και περιουσίας».

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

 

Πηγή: legalnews24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: