ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΝΟΜΟΛΟΓΙΑΑπόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-148/15 Deutsche Parkinson Vereinigung eV κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. – Ο καθορισμός ενιαίας τιμής για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι αντίθετος στο δίκαιο της Ένωσης.

24 Οκτωβρίου 20160

CURIAΟ καθορισμός ενιαίας τιμής στη Γερμανία για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι αντίθετος στο δίκαιο της Ένωσης.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ αποφαίνεται ότι η επίμαχη ρύθμιση συνιστά μη δικαιολογημένο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, η επιβολή ενιαίας τιμής πωλήσεως πλήττει περισσότερο τα φαρμακεία που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη, πράγμα που ενδέχεται να δυσχεράνει περισσότερο την πρόσβαση των προϊόντων προελεύσεως άλλων κρατών μελών στη γερμανική αγορά, σε σχέση με τα εγχώρια προϊόντα.

Το Δικαστήριο επισημαίνει, συναφώς, ότι (i), για τα φαρμακεία της αλλοδαπής, οι ταχυδρομικές πωλήσεις αποτελούν σημαντικό, ενδεχομένως δε και το μοναδικό, μέσο προσβάσεως στη γερμανική αγορά και (ii), για τα φαρμακεία που πραγματοποιούν ταχυδρομικές πωλήσεις, ο ανταγωνισμός ως προς τις τιμές αποτελεί πιο σημαντική παράμετρο ανταγωνισμού, απ’ ό,τι για τα παραδοσιακά φαρμακεία, τα οποία μπορούν ευχερέστερα να παρέχουν στους ασθενείς εξατομικευμένες συμβουλές διά του προσωπικού του φαρμακείου και να εξασφαλίζουν την προμήθεια φαρμάκων σε επείγουσες περιπτώσεις.

Μολονότι ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων μπορεί, καταρχήν, να δικαιολογηθεί από την προστασία της υγείας και της ζωής, η επίμαχη ρύθμιση δεν κρίνεται κατάλληλη για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: