ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΝΟΜΟΛΟΓΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΑπόφαση ΔΕΚ για την άδεια απεριόριστης χρήσεως software – Ο αρχικός αγοραστής αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο συνοδεύεται από άδεια απεριόριστης χρήσεως δύναται να το μεταπωλήσει, όπως και την άδειά του, ως μεταχειρισμένα, σε νέο αγοραστή

14 Οκτωβρίου 20160

CURIA

Ο αρχικός αγοραστής αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο συνοδεύεται από άδεια απεριόριστης χρήσεως δύναται να το μεταπωλήσει, όπως και την άδειά του, ως μεταχειρισμένα, σε νέο αγοραστή. Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία ο πρωτότυπος υλικός φορέας του αντιγράφου που είχε παραδοθεί στον αρχικό αγοραστή έχει υποστεί φθορά, έχει καταστραφεί ή έχει απολεσθεί, ο εν λόγω αρχικός αγοραστής δεν δύναται να παραδώσει στον νέο αγοραστή το εφεδρικό αντίγραφό  του εν λόγω προγράμματος, άνευ αδείας του φορέα του δικαιώματος του δημιουργο.

Από τον κανόνα της αναλώσεως του δικαιώματος διανομής συνάγεται ότι o φορέας του δικαιώματος του δημιουργού επί προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (εν προκειμένω η Microsoft) ο οποίος πώλησε εντός της Ένωσης το αντίγραφο του εν λόγω προγράμματος επί υλικού φορέα (όπως CDROM ή DVD-ROM) συνοδευόμενο από άδεια απεριόριστης χρήσεως του προγράμματος δεν δύναται πλέον να εναντιωθεί στις περαιτέρω μεταπωλήσεις του αντιγράφου από τον αρχικό αγοραστή ή τους διαδοχικούς αγοραστές, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη συμβατικών ρητρών που απαγορεύουν οιαδήποτε περαιτέρω μεταβίβαση.

Εντούτοις, το υποβληθέν ερώτημα αφορά την περίπτωση της μεταπωλήσεως, ως μεταχειρισμένου, του αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, αντιγράφου το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μη πρωτότυπο υλικό φορέα («εφεδρικού αντιγράφου»), από πρόσωπο που το απέκτησε από τον αρχικό αγοραστή ή από διαδοχικό αγοραστή.

Διαβάστε περισσότερα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: